0579-87950768| English

产品展示

您现在的位置:首页真空运动瓶 > CY-S5018V
  • 商品名称: CY-S5018V
  • 产品型号: CY-S5018V
  • 容量: 17oz
  • 包装: 24pcs/ctn
  • N.W: 7kgs
  • G.W: 9kgs
  • 尺寸: 45.7*30.8*28.5cm

关键词:

 
留言内容:
* 已输入字符:0
小于等于500字符
留言人:
 
小于等于20个字符(包括A-Z、a-z、0-9、汉字、不含特殊字符)
您的邮箱:
*
示例:example@mail.com
手机号码:
 
由数字、“+”、中横杠“-”组成,最大允许20个字符
联系电话:
 
小于等于32个字符(包含0-9、-、(、)、顿号)
联系地址:
 
网址:
 
验证码: